Categories: TipyTags: ,

Vytvořit rychlou RFM (recency, frequency, monetary) analýzu není složité. Náročnější už je její vizualizace koncovým příjemcům. A s tím vám pomůže další má bezplatná „hračka“, kterou používám už řadu let. Jde o soubor se všemi hodnotami dosažitelného skóre (1-5), segmenty i doporučenou následnou aktivitou. Samotné číselné RFM segmenty čtenáři reportů nic neřeknou, takto jim jednoduše můžete zobrazit i názvy segmentů a vhodně je seřadit.

Score Segment Index Activity
555 Champions 1 Bought recently, buy often and spend the most!
554 Champions 1 Bought recently, buy often and spend the most!
.. .. .. ..
111 Lost customers 11 Lowest recency, frequency and monetary scores.