Kdo jsem?

Hrdina pro vaše data

Jsem Robert Junek – BI konzultant a datový analytik s praxí a prokazatelnými praktickými zkušenostmi z různých oborů. Zabývám se převážně celofiremním reportingem, ale poradit vám umím i s celou řadou dalších činností.

Moje služby

Kompletní reportingové řešení

Tvorba kompletního reportingu od přípravy dat až po tvorbu finálních reportů včetně konzultací jaká data analyzovat, jak je vyhodnocovat a co z nich plyne.

BI konzultance

Obecné konzultace k business intelligence, vnitrofiremnímu reportingu a využití vlastních i externích dat.

Tvorba datových modelů

Tvorba komplexních datových modelů z vlastních i externích dat určených pro následné analýzy a další využití.

Agregace datových zdrojů

Propojení dat z různých datových zdrojů – účetnictví, e-shop, CRM, sklady nebo např. externí systémy pro řízení vratek. Data z většiny moderních systémů jde obvykle propojit tak, aby se dala analyzovat společně.

Ad-hoc reporting

Jednorázové analýzy dat pro další využití. Analýzy interních průzkumů a dotazníkových šetření, zákaznické analýzy, analýzy nákupního chování pro využití v PR materiálech a mnoho dalšího.

Školení a mentoring

Školení interních zaměstnanců na využití jednotlivých nástrojů (Power BI, Keboola, SQL servery, …) i odborný mentoring a poradenství v tom, jak využívat data a co (a jakým způsobem) analyzovat.

Novinky a tipy

Vybrané reference

Kompletní reporting

Kompletní BI řešení (e-commerce, obchod, sklady, účetnictví, reklamace, marketing, slevy, …)

Marketingový reporting

Marketingový reporting hlavního webu a všech distributorských webů

Kompletní reporting

Kompletní reporting pro SK pobočku (mangement, sales manageři, produktoví manageři, finance) s row-level security

Kompletní BI řešení

BI řešení celofiremního reportingu (17 prodejen, e-shop, výroba, sklady, objednávky)

Kompletní BI řešení

Manažerský reporting (reporting nad prodejními a účetními daty spojenými v jednom modelu), PnL až na úroveň EBIT

Datový model

Tvorba a údržba datového modelu vč. agregace dat z různých systémů pro komplexní reporting

Marketingový reporting

Marketingový reporting a nastavení marketingových měření

Marketingový reporting

Marketingový reporting a nastavení marketingových měření

Pojďme se potkat

Potřebujete pomoci s firemním reportingem, business intelligence nebo třeba daty? Ozvěte se mi, popovídáme si o tom, co konkrétně potřebujete i o tom, co vám mohu nabídnout. A nebojte, první konzultace je zdarma.